Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

st, zář 27, 2023

autor

Zdeněk Košťál

další články od autora

Je pro mne překvapivé, že se do ankety našeho „Dialogu“ („Co dělat, abychom zachovali komunistické hnutí…?“), zapojila i...

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Dokončení z minulého čísla

Ano, 5. srpna 1895 skonal výjimečný člověk, jeden z největších revolucionářů a myslitelů novodobých dějin, Marxův ...

Pro stoupence kapitalismu jsou Spojené státy americké prý tou nejcivilizovanější

V redakci „Dialogu“ se v posledních měsících nakumulovaly vnitřní rozpory technickoorganizačního i ideového rázu. Šlo ze...

 Články M. Jodla patří v pondělních přílohách Haló novin (HaNo) k těm čtivým a zajímavým. Zajímavé a aktuální téma...

O Leninovi a leninismu jsem již několikrát referoval a fakticky totéž publikoval nejen v našem komunistickém listu Dialog. Naposle...

O Leninovi a leninismu jsem již několikrát referoval a fakticky totéž publikoval nejen v našem komunistickém listu Dialog. Naposle...

75 let od setkání J. V. Stalina, F. D. Roosevelta a W. Churchilla v Jaltě.

Image