Ad… „Někdo to rád horké“ „Some like it hot“

bernie senders

Paní Věra Klontza-Jaklová se dostala zcela „regulérně“ na dlouhodobou stáž do USA, aby nám po návratu sáhodlouze a se zaujetím vyprávěla na stránkách „Dialogu“ (sic!), jak se skvěle žije v „inkubátoru“ made in USA. Věřím jí, že se tam měla skvěle a vše, co chtěla vidět a viděla, bylo rovněž velkolepé.

Dočetli jsme se, jak jsou tam všichni šťastní, jak mají plné supermarkety zboží, spousta věcí zadarmo, městskou dopravu, muzea a galerie, jak požívají skvělé potraviny a jak většina mladých touží snad i po socialismu, pod vedením obamů a zcela jistě i vítězících sandersů, jak je o tom přesvědčena paní Věra Klontza-Jaklová. Nic na tom, že i za demokratů bohatly Spojené státy americké z válečných dobrodružství vedených pod praporem vývozu demokracie do zemí, kde o to nikdo nestál a kam je nikdo nezval. Dokonce i bez mandátu OSN. Nic na tom, že již historicky byly a jsou likvidovány režimy, které nezapadají do představ podle Pax Americana a to včetně vraždění jejich představitelů. Ať to byl guatemalský prezident Arbenz, Patrice Lumumba, M. L. King a další novodobí v Libyi, Iráku, včetně statisíců civilních obyvatel. To paní Věře Klontza-Jaklové zřejmě příliš nevadí!

Ostatně přiznává se, že vše filtruje přes svoji omezenou znalost dialektického materialismu. Je to znát. Právě dialektika by jí umožnila vidět věci v příčinných souvislostech!

Zda to má „ráda horké“ paní Věra Klontza-Jaklová, nevím. Mně by to stačilo chladnější a realističtější. Papíru na to popsala až dost.

Otázka rovněž je, proč právě „Dialog“ tohle vyprávění publikoval a proč je paní Věra Klontza-Jaklová „Dialogu“ nabídla? Pochybuji, že s tím souhlasil celý redakční kolektiv!

 

 

Další články autora