Žijme dneškem a řešme problémy současnosti

Žijme dneškem a řešme problémy současnosti

Předseda poslaneckého klubu KSČM se pokusil o jakousi úvahu o něčem, o čem toho moc neví. Lidsky chápu, že se snaží obhájit svou pozici a zároveň odpovědnost za prezentaci strany v nejvyšším zastupitelském sboru v ČR.

 

Promluvil odpovědný zástupce komunistické strany takto:

"V poslední době se ve veřejném prostoru projevuje až nevídaná starostlivost o dění v KSČM… Starostlivost o průběh nadcházejícího podzimního sjezdu je evidentní snahou podsunout KSČM zdánlivou rozpolcenost a vzájemné ataky…, ale o tom, kam bude KSČM nadále směřovat, rozhodne sjezd strany… Strana nikdy nebyla a nebude stranou jednoho muže… kandidatury na předsedu se zúčastní víc lidí. Nikdy bychom si nepřáli, aby kandidát byl pouze jeden a ostatní nedostali šanci se volby zúčastnit a předložit své návrhy na další vývoj strany a její činnosti."

Promluvil znalec formálního procesního postupu při volbě vedení strany. Již se nezmiňuje o zákulisní a nyní i veřejné dehonestaci konkrétních osob (aniž nemá odvahu je přímo zmiňovat), které kandidují na vedoucí funkci, ale „nejsou ideově či věcně“ propojeni se současnými obhájci funkcí. Ano, rozhodne i o předsedovi KSČM sjezd. Je třeba připomenout, že dirigentskou taktovku nad přípravou sjezdu má současné vedení včetně publikace v Haló novinách, kde se pod jejich vlivem rozhoduje komu a co dát do tisku.

Větší vypovídající hodnotu, jaký má předseda poslaneckého klubu KSČM k historii nejen komunistické strany (jejíž byl i funkcionář), ale i k budování socialismu, je toto:

“Neustálé vracení se do minulosti a nepříliš přesná modifikace různých vyjádření čím dál víc dokazují, že se jedná o zcela cílený útok na identitu KSČM. Mám za to, že tento nefér styl politického boje bude těm slušným lidem ve všech politických stranách cizí a jedinci, kteří tyto pokusy činí, tak spláčou nad výsledkem”… "Netřeba nám nabízet lekci moderních dějin. Postačilo by, pokud by dějinné události nebyly různě modifikovány a jejich hodnocení ponecháno odborníkům z oblasti historie."

Jak by autor textu zabezpečil, aby dějinné události nebyly různě modifikovány, když zároveň ponechává jejich hodnocení, tedy  účelovou modifikaci, odborníkům z oblasti historie? Bylo by dobré ony historiky konkretizovat, těch objektivních je jako šafránu a ti spíše mlčí. Nemá na mysli odborníky třeba z EU, či ty, kteří Únor 1948 hodnotí jako politický puč a celé období budování socialismu za zločinné? Vždyť i on nese přímou odpovědnost za devastaci ideově vědecké práce strany a vedení strany nedokáže využít ani positivní práce historiků z řad KSČM k informovanosti nejen členů strany, ale i veřejnosti. Podobné tvrzení "nechme to historikům" kdysi ve funkci místopředsedy strany razil i J. Dolejš. Pak se nedivme, že přepisování dějin jen a jen kvete, když KSČM jen a jen vadne.

V článku se zmiňuje, že „Současnost má své aktuální bolístky, kterými je například nezaměstnanost, nedostatek pracovních sil v zemědělství, sociálních službách i zdravotnictví. Ne všichni jsou schopni absolvovat přeškolení a u některých profesí to ani nejde.“

Je velmi zvláštní až podivné, že vedoucí funkcionář KSČM považuje problém nezaměstnanosti, nedostatek pracovních sil v zemědělství, sociálních službách i zdravotnictví za své bolístky současnosti. Nezaměstnanost v porovnání s nedávnou minulostí je sice menší, ale není to bolístka, nýbrž přímo bolest pro ty, kteří jsou nezaměstnaní. Teprve konkrétní situace po první vlně Covidu 19 ukáže, že nepůjde o bolístku, ale o vážný sociálně zaměstnanecký problém, který nevyřeší ani podpora současné vlády, neboť jde o vládu kapitálu. Neschopnost systému vytvořit podmínky pro přípravu kvalifikovaných pracovníků je přímo systémová. Nedostatek zdravotního personálu je ohrožující, zejména pro ty nejslabší, a přitom tato bolístka je přímo systémová vada tržního mechanismu nerespektující společenskou potřebu, ale otročení ve jménu zisku a úspoře v neziskovém sektoru.

 

Další články autora