Image

Časopis Dialog
Ulice č. /
PSČ Praha x

Roční předplatné včetně poštovného 250 Kč.
Vychází zpravidla jako dvouměsíčník.

Přihlášky na předplatné tištěného vydání, reklamace a připomínky
k distribuci můžete uplatňovat elektronickou poštou - viz mail níže

E-mail: redakce@dialog-komunistickylist.cz


Registrováno MK ČR E 6320; ISSN 1210-454

Šéfredaktor časopisu Dialog: Zdeněk Košťál


Členové redakce:


xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
Na uvedenou mailovou adresu dostanete odpověď.
Prosím, vyplňte požadované údaje.
Prosím, vyplňte požadované údaje.
Prosím, vyplňte požadované údaje.